nadien

Schrijftalig en formeel. Liever:

  • achteraf
  • daarna
  • later

‘Nadien’ wordt vooral met betrekking tot het verleden gebruikt.

  • Ik heb hem nadien nooit meer ontmoet.

Vooral in België wordt het ook voor de toekomst gebruikt.

  • 🇧🇪 Eerst gaan we surfen en nadien gaan we tennissen.
    Eerst gaan we surfen en daarna gaan we tennissen.