nadien

Schrijftalig en formeel. Liever: 

  • achteraf
  • daarna
  • later 

Nadien wordt vooral met betrekking tot het verleden gebruikt.

  • Ik heb hem nadien nooit meer ontmoet. 

Vooral in België wordt het ook voor de toekomst gebruikt.

  • BN: Eerst gaan we surfen en nadien gaan we tennissen.
    AN: Eerst gaan we surfen en daarna gaan we tennissen.