misdaden tegen de menselijkheid / mensheid

De VRT gebruikt ‘misdaden tegen de mensheid’.

De Belgische genocidewet gebruikt de term ‘mensheid’. Daarmee wordt aangegeven dat de misdaden de hele mensheid, vertegenwoordigd in de internationale instellingen, beroeren.

De Nederlandse vertaling van het handvest van het Tribunaal van Nürnberg uit 1945, dat de bestraffing van oorlogsmisdaden vastlegt, en oudere Europese juridische teksten hebben het over ‘misdrijven tegen de menselijkheid’.

‘Misdaden tegen de menselijkheid’ getuigen van wreedheid en onmenselijkheid, en worden door een overheid op een systematische manier tegen een afgebakende groep mensen gepleegd. Anders gezegd: ze zijn gericht tegen de menselijke waardigheid en niet tegen de mensheid als geheel.

De interpretatie van ‘crimes against humanity’ is intussen opgeschoven naar ‘mensheid’.