middag

In het hele taalgebied verwijst ‘middag’ naar het midden van de dag, het middaguur.

‘Middag’ verwijst ook naar de periode tussen twee en zes uur overdag. In België wordt die ook aangeduid met ‘namiddag’, wat in Nederland uitsluitend naar het einde van die periode verwijst.

Misverstanden kunnen worden vermeden met een ondubbelzinnige aanduiding als ‘na de lunch’.

De periode tussen twaalf en twee uur duiden we aan met ‘tussen de middag’, ‘tijdens de middagpauze’ of ‘in de middagpauze’.

In België zijn ook ‘over de middag’ en ‘onder de middag’ gebruikelijk, maar we gebruiken de algemeen Nederlandse aanduidingen.