menig / menige

‘Menig(e)’ wordt gecombineerd met het enkelvoud van een telbaar zelfstandig naamwoord.

  • menige club
  • menig restaurant

Fout zijn:

  • ❌ menige uren (meervoud)
  • ❌ menige politie (niet-telbaar)

‘Menig’ komt voor bij:

  • onzijdige woorden: menig kind, menig bedrijf, menig meisje
  • persoonsaanduidingen voorafgegaan door een onverbogen bijvoeglijk naamwoord: menig beroemd schrijver, menig wijs man
  • het woord ‘mens’

‘Menige’ komt voor bij:

  • de-woorden die zaken aanduiden: menige vraag, menige onderneming
  • persoonsaanduidingen voorafgegaan door een verbogen bijvoeglijk naamwoord: menige Belgische voetballer, menige bekende Vlaming

Bij persoonsaanduidingen die niet door een bijvoeglijk naamwoord voorafgegaan worden, is de keuze vrij.

  • menig(e) schrijfster, menig(e) ouder