mekaar / elkaar

Grammaticaal gezien zijn ‘elkaar’ en ‘mekaar’ volkomen gelijk. Ook wat betekenis betreft is er geen verschil tussen de twee.

Stilistisch is er wel een verschil: ‘elkaar’ is in alle contexten bruikbaar, ‘mekaar’ klinkt informeler.

‘Mekaar’ kan slordig overkomen in een formelere, geschreven context als verslaggeving. ‘Elkaar’ is altijd goed.