maximum

‘Maximum’ is een zelfstandig naamwoord. Er kunnen samenstellingen mee gemaakt worden.

  • maximumsnelheid
  • maximumprijs

Als bijvoeglijk naamwoord gebruiken we: maximaal, grootst mogelijk, hoogste.

  • Wat is de maximale omvang van een bijlage bij een elektronisch bericht?

Als bijwoord gebruikt het algemeen Nederlands: maximaal, hoogstens. ‘Maximum’ is standaardtaal in België.

  • In de bebouwde kom mag je maximaal vijftig rijden.
    🇧🇪 In de bebouwde kom mag je maximum vijftig rijden.