maat- en tijdsaanduidingen

De tijdsaanduidingen ‘uur’, ‘jaar’ en ‘kwartier’, maataanduidingen en munteenheden blijven in het enkelvoud na een bepaald hoofdtelwoord (behalve na ‘beide’) en na ‘hoeveel’, ‘zoveel’ en ‘een paar’.

 • vijf voet
 • dertig liter
 • twintig kilometer
 • duizend roebel
 • honderd dollar
 • hoeveel meter
 • zoveel hectare
 • een paar uur
 • zeven weken
 • een paar maanden
 • drie kwartier

De tijdsaanduidingen ‘uur’ en ‘jaar’ komen in het enkelvoud en in het meervoud voor na ‘een aantal’.

 • een aantal uur, een aantal uren
 • een aantal jaar, een aantal jaren

De maataanduiding ‘graad’ en de munteenheid ‘kroon’ krijgen wel de meervoudsvorm.

 • tien graden onder nul
 • vijf kronen

Na een meervoudig onbepaald telwoord komt altijd een meervoud.

 • honderden liters, meters
 • duizenden dollars, euro’s
 • tientallen centimeters, jaren
 • miljoenen kilometers

Als er een bijvoeglijk naamwoord op het telwoord volgt, staat de maat- of tijdsaanduiding in het meervoud.

 • Ik heb daar een paar mooie jaren meegemaakt.
 • Het waren twee bange uren.
 • We hebben drie vermoeiende kilometers achter de rug.