lukken / slagen

Iets lukt.

  • Het experiment is gelukt.
  • Zijn tweede poging was gelukt.
  • Het is Fred niet gelukt een record te zwemmen.

Iemand slaagt.

  • Fred is er niet in geslaagd een record te zwemmen.
  • Veel kandidaten slagen niet voor hun examen.