lockdown

Een ‘lockdown’ is een “noodmaatregel of noodtoestand, waarbij een gebied of gebouw niet mag worden betreden of verlaten vanwege gevaar of dreiging” (Van Dale).

Een geijkte Nederlandse vertaling is er niet. Mogelijke alternatieven zijn:

  • (complete) afsluiting
  • (complete) afgrendeling

Een gebied of land dat ‘in lockdown gaat’, wordt volledig afgegrendeld van de buitenwereld, gaat op slot.