laken (het - naar zich toe halen/trekken)

Standaardtaal in België.

  • Het parlementslid wil dat het Europees Parlement het laken naar zich toe trekt.

Algemeen Nederlands zijn:

  • de touwtjes in handen krijgen
  • de overhand krijgen
  • voordeel verwerven
  • een zaak opnemen