kritiek / kritisch

‘Kritiek’ wordt gezegd van iets wat iemands lot of de afloop van een zaak kan bepalen.

  • De toestand van de slachtoffers is kritiek.
  • Het instappen in een kajak is een kritiek moment.

‘Kritisch’ heeft te maken met het geven van een oordeel of kritiek.

  • Ik sta kritisch tegenover het taalgebruik op radio en televisie.

In de natuurkunde spreekt men van ‘kritisch’ als iets op het punt staat over te gaan van de ene toestand in de andere (kritische temperatuur, kritische druk, kritische dichtheid). Het ‘kritisch vermogen’ van een kernreactor is zijn vermogen om telkens weer een nieuwe kernreactie te laten ontstaan. De kernreactor is ‘kritisch’ vanaf het moment dat hij zijn kritisch vermogen bereikt heeft en de kernreactie aan de gang houdt.