kennen

Vaak leenvertaling uit het Frans. 

 • Niet: *Zijn romans kenden niet veel succes.
  Wel: Zijn romans hadden/oogstten niet veel succes.
   
 • Niet: *Het onderzoek moet zijn normale verloop kennen.
  Wel: Het onderzoek moet zijn normale verloop krijgen.
   
 • Niet: *De voorstelling heeft niet veel belangstelling gekend.
  Wel: De voorstelling heeft niet veel belangstelling gewekt.
   
 • Niet: *De regering heeft veel moeilijkheden gekend.
  Wel: De regering heeft veel moeilijkheden ondervonden. 

Kennen werkt naamwoordstijl in de hand. 

 • Niet: *De economie kent een aanzienlijke achteruitgang.
  Wel: De economie gaat aanzienlijk achteruit.