kennen

Vaak leenvertaling uit het Frans.

 • ❌ Zijn romans kenden niet veel succes.
  Zijn romans hadden/oogstten niet veel succes.
 • ❌ Het onderzoek moet zijn normale verloop kennen.
  Het onderzoek moet zijn normale verloop krijgen.
 • ❌ De voorstelling heeft niet veel belangstelling gekend.
  De voorstelling heeft niet veel belangstelling gewekt.
 • ❌ De regering heeft veel moeilijkheden gekend.
  De regering heeft veel moeilijkheden ondervonden.

‘Kennen’ werkt naamwoordstijl in de hand.

 • ❌ De economie kent een aanzienlijke achteruitgang.
  De economie gaat aanzienlijk achteruit.