kandidatuur (zijn - stellen)

‘Zijn kandidatuur stellen’ is standaardtaal in het hele taalgebied, maar het gebruik verschilt.

In België wordt het algemener gebruikt dan in Nederland. In Nederland heeft het vooral betrekking op hogere functies en komt het vooral in formelere taal voor.

Alternatieven zijn:

  • zich kandidaat stellen
  • solliciteren