jaar / jaren

De tijdsaanduiding ‘jaar’ blijft (net als ‘kwartier’ en ‘uur’) in het enkelvoud na een bepaald hoofdtelwoord (behalve na ‘beide’) en na ‘hoeveel’, ‘zoveel’ en ‘een paar’.

  • vijf jaar
  • een paar jaar

Na een onbepaald telwoord gebruiken we ‘jaren’.

  • honderden jaren
  • een aantal jaren

Ook ‘een aantal jaar’ komt voor, maar dat is minder gebruikelijk.

Als het telwoord gevolgd wordt door een bijvoeglijk naamwoord, is het altijd ‘jaren’.

  • Ik heb daar een paar mooie jaren meegemaakt.