islamiet / islamist / moslim / mohammedaan / muzelman

In religieuze zin spreken we van ‘islamieten’ of ‘moslims’. De termen ‘muzelman’ en ‘mohammedaan’ zijn verouderd.

Een ‘islamist’ is iemand die wil dat een staat volgens het islamitische geloof wordt geregeerd.