imperatief

In hedendaags taalgebruik is alleen de enkelvoudsvorm van de imperatief gangbaar, ook als die op meer dan een persoon betrekking heeft.

 • Word lid.
 • Loop niet weg.
 • Blijf kijken.

In verouderd taalgebruik komt ook de meervoudsvorm van de imperatief voor.

 • Komt allen tezamen.
 • Geeft acht!

Let op de spelling:

 • Was u met koud water.
  Wend u tot uw lokale dealer.
 • Wast u zich met koud water.
  Wendt u zich tot uw lokale dealer.