idee

‘De idee’ is een wijsgerig denkbeeld en is een van de grondbeginselen van de filosofie van Plato.

‘Het idee’ is een gedachte, een voornemen, een zienswijze.

  • ❌ De paus speelde met de idee om zich in Polen te laten begraven.
    De paus speelde met het idee om zich in Polen te laten begraven.