hoeven / moeten

Niet hoeven betekent: het is niet noodzakelijk dat je ...

  • Je hoeft dat niet steeds te herhalen, ik weet het onderhand wel.
  • Die machine werkt heel makkelijk, je hoeft alleen maar op die knop te drukken.
  • Je hoeft niet altijd koffie te drinken, er is ook wat anders.

Niet moeten betekent: het is noodzakelijk dat je niet ..., je kunt beter niet ...

  • Die bank is pas geschilderd, daar moet je niet op gaan zitten.
  • Je moet niet altijd koffie drinken, want dat is slecht voor je maag.