globaal

‘Globaal’ betekent: ruw berekend, bij benadering geschat, niet in detail.

 • Globaal genomen varieert hun persoonlijkheid van gereserveerd tot confronterend.
 • In globale termen geven ze aan wat ze op de diverse vakgebieden hopen te bereiken.
 • Globaal geschat heeft het beleid tot het behoud van 1500 arbeidsplaatsen geleid.

Niet gebruiken voor:

 • totaal
 • alles bij elkaar
 • precies
 • overkoepelend
 • allesomvattend
 • algemeen

Voorbeelden:

 • De totale prijs is een optelling van de afzonderlijke modules.
 • De nota is besproken tijdens een algemeen overleg op 30 juni.
 • De culturele samenwerking richt zich vooral op de ontwikkeling van een overkoepelend cultuurbeleid.
 • Het resultaat is een allesomvattend plan dat na goedkeuring wordt uitgevoerd.

Om de term ‘globaal akkoord’ kunnen we niet meer heen.

‘Globaal’ betekent ook: mondiaal.