Franse Gemeenschap / Federatie Wallonië-Brussel

De VRT gebruikt de aanduiding ‘Franse Gemeenschap’.

Op de website van de Franse Gemeenschap is te lezen (Fédération Wallonie-Bruxelles ou Communauté française?) dat ze in wettelijke documenten nog altijd ‘la Communauté française’ schrijven omdat dat de term uit de grondwet is. De term ‘Federatie Wallonië-Brussel’ is voor wat ze la communication usuelle (‘dagelijks gebruik’) noemen. De Vlaamse regering heeft bij monde van Kris Peeters laten doorschemeren dat ze de naam ‘Federatie Wallonië-Brussel’ niet erkent.