fokken / kweken / telen

‘Kweken’, ‘telen’ en ‘fokken’ hebben ongeveer dezelfde betekenis, maar een verschillende gebruikssfeer.

‘Telen’ wordt gezegd van gewassen en van dieren. Bij sommige dieren wordt er dan onder verstaan dat er nieuwe rassen gefokt worden (‘schapen telen’).

‘Kweken’ wordt alleen van gewassen, kleinere dieren (vissen, vlinders, oesters) of van onstoffelijke zaken gezegd (‘dat kweekt haat’).

‘Fokken’ wordt alleen van vee of andere huisdieren gezegd. In die betekenis is ‘houden’ ook goed.