enkel

Formeel en schrijftalig. In gesproken taal zijn ‘(alleen) maar’ en ‘alleen’ gebruikelijker.

  • Er is alleen maar koffie.
  • Je hoeft het maar te vragen.
  • Niet alleen Vlamingen, maar ook Walen nemen aan de wedstrijd deel.