Engels kennen / kunnen

Standaardtaal is: Engels kennen.

  • Ik ken geen Engels.
  • Van sollicitanten wordt verwacht dat ze Engels kennen.

Ook standaardtaal is: Engels kunnen spreken.

  • Ik kan geen Engels spreken.
  • Van sollicitanten wordt verwacht dat ze Engels kunnen spreken.

‘Engels kunnen’ is geen standaardtaal.