Duinkerke

De toeristische dienst van de stad spelt de Nederlandse naam zonder n.

In andere West- en Frans-Vlaamse plaatsnamen komt ook -kerke voor: Adinkerke, Klemskerke, Middelkerke, Oostduinkerke, Steenkerke, Koudekerke, Haverskerke.

Let op: Anton van Duinkerken (Nederlandse dichter) is wel met slot-n.