dodental / dodentol

Beide woorden zijn correct, maar er is een betekenisverschil.

Het gewone woord is dodental. Het verwijst neutraal naar het aantal slachtoffers bij een ramp en dergelijke. Het is synoniem met dodenaantal en dodencijfer.

  • Het officiële dodental als gevolg van de anti-Chinese opstand in Tibet is vrijdag verhoogd tot negentien.

Bij dodentol speelt de figuurlijke betekenis van tol mee: de vergoeding die ergens voor gevraagd wordt. Daardoor is het woord minder neutraal: het verwijst vaak naar onschuldige slachtoffers.

  • In 2003 liep de totale dodentol ten gevolge van aardbevingen op tot bijna 45 000.

Dodentol komt vooral in België voor. In Nederland is het veel minder gebruikelijk.