dodental / dodentol

Beide woorden zijn correct, maar er is een betekenisverschil.

Het gewone woord is ‘dodental’. Het verwijst neutraal naar het aantal slachtoffers bij een ramp en dergelijke. Het is synoniem met ‘dodenaantal’ en ‘dodencijfer’.

  • Het officiële dodental als gevolg van de anti-Chinese opstand in Tibet is vrijdag verhoogd tot negentien.

Bij ‘dodentol’ speelt de figuurlijke betekenis van ‘tol’ mee: de vergoeding die ergens voor gevraagd wordt. Daardoor is het woord minder neutraal: het verwijst vaak naar onschuldige slachtoffers.

  • Volgens lokale journalisten is de werkelijke dodentol twee tot drie keer hoger dan wat de officiële cijfers zeggen.

‘Dodentol’ komt vooral in België voor. In Nederland is het veel minder gebruikelijk.