dezer dagen / een dezer dagen

‘Een dezer dagen’ betekent ‘zeer binnenkort’.

  • Een dezer dagen valt de beslissing over de toekomst van het bedrijf.

‘Dezer dagen’ betekent ‘in de laatste dagen, onlangs’.

  • Het bedrijf heeft dezer dagen het faillissement aangevraagd.

‘Dezer dagen’ betekent ook ‘binnenkort’.

  • Het bedrijf vraagt dezer dagen het faillissement aan.

Uit de context is doorgaans duidelijk welke betekenis van toepassing is. Anders is een andere formulering meer op haar plaats.