decennium / decade

Een ‘decennium’ is een periode van tien jaar, een ‘decade’ een periode van tien dagen.

Onder invloed van het Engels wordt ‘decade’ ook voor een periode van tien jaar gebruikt, maar dat gebruik is niet aan te bevelen.