data

‘Data’ in de zin van ‘(computer)gegevens’ is een meervoud.

  • De data laten een verhoging van het aantal besmettingen zien.

In de informaticawereld wordt het woord ‘data’ ook wel in het enkelvoud gebruikt, zoals ook in het Engels gebruikelijk is. In de verslaggeving doen wij dat niet.