cumul

Frans. De (Belgisch-)Nederlandse vorm is: het cumuleren, de cumulatie van functies. Net zo: het decumuleren, de decumulatie van functies.

In Nederland spreekt men over de ‘opeenstapeling’ van functies.