competitiviteit

‘Competitiviteit’ werd vroeger beschouwd als een leenvertaling uit het Frans of het Engels, maar het woord staat nu zonder enige beperking in de naslagwerken.

Samenstellingen met ‘concurrentie’ zijn nog steeds gebruikelijker dan ‘competitiviteit’.

  • concurrentiekracht
  • concurrentiepositie
  • concurrentievermogen

Voorbeelden:

  • Het Zwitserse bedrijf rangschikt vijftig landen volgens hun competitiviteit.
    Het Zwitserse bedrijf rangschikt vijftig landen volgens hun concurrentievermogen.
  • Opleiding speelt een belangrijke rol in de competitiviteit van ondernemingen.
    Opleiding speelt een belangrijke rol in de concurrentiepositie van ondernemingen.