checken

Nederlandse alternatieven:

  • afvinken
  • controleren
  • nagaan
  • nakijken
  • natrekken
  • nazien
  • vergelijken
  • verifiëren