catch 22

Een ‘catch 22’ is een kwestie waar je niet uit raakt omdat de regels of voorwaarden tegenstrijdig zijn.

Het woord gaat terug op “de ti­tel van een ro­man uit 1961 van Jo­seph Hel­ler (1923-1999), waar­in een per­so­na­ge krank­zin­nig­heid voor­wendt om on­der ge­vaar­lij­ke gevechtsmissies uit te ko­men, wat door de be­han­de­lend arts ech­ter ver­stan­dig ge­von­den wordt en daar­om juist als be­wijs wordt op­ge­vat dat het per­so­na­ge niet krank­zin­nig is” (Van Dale).

Mogelijke alternatieven zijn:

  • dilemma
  • hopeloze, kansloze zaak
  • paradox
  • paradoxale situatie