bijdrage, bijdragen

Met ‘aan’ drukken we de gemeenschappelijke activiteit of het gemeenschappelijke resultaat uit.

  • Ik lever ook een bijdrage aan het boek.
  • Draag je bij aan een cadeau?

Met ‘voor’ en ‘tot’ geven we het doel aan.

  • Mag ik uw bijdrage voor de acties van 11.11.11?
  • Uw inspanningen hebben bijgedragen tot de wereldvrede.

Met ‘in’ gaat het meestal om geld.

  • Hoeveel is uw bijdrage in de kosten?