bevragen

Algemeen Nederlands is: bevragen (zonder ‘zich’).

  • Informatie over meer literatuur kunt u bevragen bij de dienst Gelijke Kansen.

‘Bevragen’ betekent ook: ondervragen bij een enquête.

  • Een beperkt aantal klanten wordt bevraagd over de ondervonden dienstverlening.

Niet gebruiken voor: kritisch bekijken.

  • ❌ Politie en gerecht zijn nu de pispaal, maar in feite moet iedereen zichzelf bevragen.
    Politie en gerecht zijn nu de pispaal, maar in feite moet iedereen zichzelf kritisch bekijken.

Niet gebruiken voor: informeren naar, inlichtingen vragen over.

  • ❌ Bij de receptie kunt u zich bevragen naar de wandelwegen in de buurt.
    Bij de receptie kunt u informeren naar de wandelwegen in de buurt.