beroep (in - gaan)

‘In beroep gaan’ is correct, maar in de rechtstaal zijn andere wendingen gebruikelijker:

  • hoger beroep instellen
  • hoger beroep aantekenen

Juristen geven de voorkeur aan ‘in hoger beroep gaan’, omdat ‘in beroep gaan’ ook in niet-juridische, administratieve zin gebruikt kan worden (bv. in beroep gaan tegen een beslissing van een belastingcontroleur bij zijn superieur).

Wie hoger beroep aantekent, onderneemt actie tegen een gerechtelijke uitspraak bij de eerstvolgende hogere instantie. Hoger beroep aantekenen is maar één keer mogelijk. ‘In cassatie gaan’ houdt in dat bij het Hof van Cassatie de vernietiging van een uitspraak van een lagere rechter gevraagd wordt, wegens overschrijding van de rechtsmacht, schending van het recht of procedurefouten.