autocontrole / automobielinspectie / autokeuring

Algemeen Nederlands is: (auto)keuring.

Volgens Van Dale is ‘autocontrole’ standaardtaal in België, maar in verzorgde geschreven taal is ‘autokeuring’ veel gebruikelijker.

‘Automobielinspectie’ is een ambtelijke term.