als ik van jou was ❌

Algemeen Nederlands is: als ik jou was.