als / dan

Bij gelijkheid gebruiken we als.

  • even groot als
  • net zo groot als

Ook bij zogenoemde 'ongelijkheid binnen gelijkheid' gebruiken we als.

  • twee keer zo groot als

Bij ongelijkheid gebruiken we dan.

  • groter dan
  • meer dan voldoende

Het onderscheid is eigenlijk kunstmatig. In de praktijk wordt als al honderden jaren ook voor ongelijkheid gebruikt (groter als). Daarover schrijft de Algemene Nederlandse Spraakkunst:

"Het voegwoord als is in deze functie niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar. Voor velen is dan zelfs een sjibbolet voor correct Nederlands. Wie moeilijkheden op dit gebied wil vermijden, kan zich daarom beter van het gebruik van ongelijkheid-aanduidend als - waar op zichzelf beschouwd geen enkel bezwaar tegen bestaat - onthouden."