windrichtingen

 • noord (N)
 • noord ten oosten (NNNO)
 • noordnoordoost (NNO)
 • noordoost ten noorden (ONNO)
 • noordoost (NO)
 • noordoost ten oosten (NONO)
 • oostnoordoost (ONO)
 • oost ten noorden (OONO)
 • oost (O)
 • oost ten zuiden (OOZO)
 • oostzuidoost (OZO)
 • zuidoost ten oosten (ZOZO)
 • zuidoost (ZO)
 • zuidoost ten zuiden (OZZO)
 • zuidzuidoost (ZZO)
 • zuid ten oosten (ZZZO)
 • zuid (Z)
 • zuid ten westen (ZZZW)
 • zuidzuidwest (ZZW)
 • zuidwest ten zuiden (ZZW)
 • zuidwest (ZW)
 • zuidwest ten westen (ZWZW)
 • westzuidwest (WZW)
 • west ten zuiden (WWZW)
 • west (W)
 • west ten noorden (WWNW)
 • westnoordwest (WNW)
 • noordwest ten westen (NWNW)
 • noordwest (NW)
 • noordwest ten noorden (WNNW)
 • noordnoordwest (NNW)
 • noord ten westen (NNNW)

Windrichtingen worden meestal met een kleine letter gespeld.

 • De wind komt uit het noorden.
 • De omroep zendt uit naar het zuiden.
 • Hasselt ligt in het oosten van het land en Oostende in het westen.

Windrichtingen krijgen een hoofdletter als ze als aardrijkskundige naam gebruikt worden. De grens tussen windstreek en aardrijkskundige naam is niet scherp te trekken.

 • Oost en West gingen soms bits met elkaar om.
 • Het botert niet altijd tussen Rusland en het Westen.
 • Het Zuiden hoopt dat het rijke Noorden wat van zijn rijkdom afstaat.

De bijvoeglijke naamwoorden die van de namen afgeleid kunnen worden, krijgen een kleine letter.

 • De westerse wereld loopt warm voor oosterse culturen.

Als een windstreek onderdeel van een aardrijkskundige naam is, schrijven we altijd een hoofdletter.

 • het zuidoosten van Azië: Zuidoost-Azië
 • het noordwesten van Frankrijk: Noordwest-Frankrijk
 • het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant: Zuidwest-Noord-Brabant