vreemde woorden

Engelse woorden in een woordwolk

Vreemde woorden en bastaardwoorden zijn soms minder doorzichtig en dus moeilijker dan Nederlandse termen. Uit respect voor de luisteraar moeten we ons telkens weer afvragen of er geen eenvoudigere woorden of omschrijvingen voorhanden zijn.

Veel luisteraars ergeren zich als we te veel vreemde woorden gebruiken, vooral Engelse woorden waar een degelijk Nederlands woord voor bestaat. Ga er niet van uit dat iedereen Engels kent. Oudere kijkers en luisteraars hebben het nooit op school geleerd.

  • lookalike (dubbelganger)
  • meet and greet (ontmoeting)

Op deze website worden Nederlandse alternatieven vermeld bij woorden die als onnodig Engels bestempeld kunnen worden.

Dit is geen pleidooi voor purismen. Er zijn ook doodgewone vreemde woorden, zoals ‘douche’, ‘website’ en ‘paraplu’, die we niet door minder gebruikelijke woorden als ‘stortbad’, ‘webstek’ en ‘regenscherm’ vervangen.