voornaamwoordelijke bijwoorden en scheidbare samengestelde werkwoorden

Scheidbare samengestelde werkwoorden zijn werkwoorden met als eerste lid een voorzetsel of een andere woordsoort.

 • uitgaan
 • opmaken
 • opzien

Scheidbare samengestelde werkwoorden kunnen gecombineerd worden met een vast voorzetsel of het daarbij horende voornaamwoordelijk bijwoord.

 • uitgaan van - ervan uitgaan
 • opmaken uit - eruit opmaken
 • opzien tegen - ertegen opzien

Het eerste lid van de infinitief wordt nooit aan het voorzetsel of het voornaamwoordelijke bijwoord vast gespeld.

Bij ‘uitgaan van’ krijgen we:

 • Ik ga uit van het principe dat …
 • Ik ga ervan uit dat …
 • ... omdat ik uitga van het principe dat …
 • ... omdat ik ervan uitga dat …
 • Ik ben uitgegaan van het principe dat …
 • Ik ben ervan uitgegaan dat …
 • Frontex gaat uit van de gedachte dat die rol weinig betekenisvol is.
 • Frontex gaat ervan uit dat die rol weinig betekenisvol is.