voornaamwoordelijke bijwoorden

Voornaamwoordelijke bijwoorden zijn combinaties van er, daar, hier en waar met een voorzetsel. Ze worden aan elkaar geschreven, tenzij het voorzetsel bij een ander woord hoort.

 • Hierop verdween hij (maar: hier op straat is het gebeurd).
 • Het zit daarin (maar: hij komt daar in geen geval binnen).

Ook de combinaties van er, daar, hier en waar met twee voorzetsels of een bijwoord schrijven we als één woord.

 • eromheen, daartussenin, hieronderdoor, waarvandaan, eronderuit

Voornaamwoordelijke bijwoorden komen vaak voor bij werkwoorden met een vast voorzetsel.

 • mikken op iets: erop mikken
 • speculeren op iets: erop speculeren
 • slagen in iets: erin slagen
 • geloven in iets: erin geloven
 • toevoegen aan iets: eraan toevoegen
 • denken aan iets: eraan denken
 • afleiden uit iets: eruit afleiden
 • voorlezen uit iets: eruit voorlezen