organisme

Meervoud:

  • organismen
  • organismes

Samenstellingen met organisme worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.

  • bodemorganisme
  • macro-organisme
  • micro-organisme
  • zeeorganisme
  • zoetwaterorganisme