Openbaar Ministerie - openbaar ministerie

Het parket als geheel is het Openbaar Ministerie.

Er valt veel voor te zeggen om een vertegenwoordiger ervan - we noemen dat metonymisch gebruik - een kleine letter te geven.