oeuvre

Meervoud:

  • oeuvres

Samenstellingen met oeuvre worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.

  • oeuvre-inventaris
  • oeuvreprijs
  • piano-oeuvre