manama

Master-na-master.

Meervoud:

  • manama’s

Samenstellingen met ‘manama’ worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.

  • manama-aanbod
  • manamaopleiding

Voluit spellen we:

  • master-na-masteropleiding