-loos

Er komt geen tussen-n voor het achtervoegsel ‘-loos’, want het gaat om afleidingen.

  • brodeloos
  • ideeëloos
  • stateloos
  • tandeloos
  • waardeloos
  • wolkeloos

In woorden als ‘gewetenloos’ en ‘levenloos’ staat al een n van het grondwoord.