lintwormstijl

snoepwormpjes

De luisteraar hoort een tekst maar één keer. Bedelf hem niet onder een lawine van feiten. Verdeel die feiten over verschillende zinnen.

Als je veel informatie in één zin wilt stoppen, is het meer dan waarschijnlijk dat je bijzinnen binnen bijzinnen gaat schrijven. Zo'n ingewikkelde structuur kan een luisteraar niet volgen. Hou alleen de belangrijkste informatie over en haal die naar voren op een prominente plaats in de zin. Meestal is het beter als de bijzinsstructuur vertaald wordt in een paar kortere enkelvoudige zinnen.

  • Hoewel voor het komende jaar door de regering enige opleving van de economie wordt verwacht, moet daarbij volgens de regering toch gerekend worden met een blijvend tragere groei en het nog voortduren van omvangrijke werkloosheid.

De zin hierboven bevat te veel gegevens en de structuur is te ingewikkeld. Hij bevat te weinig werkwoorden en te veel zelfstandige naamwoorden en voorzetsels, is overdreven passief en de verwijzingen zijn ingewikkeld.

Beter is:

  • De regering verwacht dat de economie volgend jaar enigszins opleeft. Toch waarschuwt ze ervoor dat de economie maar langzaam zal groeien en dat de werkloosheid hoog blijft.

Of:

  • De regering verwacht voor volgend jaar een lichte herleving van de economie. Maar de groei blijft beperkt en de werkloosheid blijft hoog.

De regel is dat het nieuws in de eerste zin van het bericht staat. Let erop dat alleen de kern van het nieuws erin staat, niet het hele nieuwsbericht. De extra informatie kan beter over de rest van het bericht verspreid worden.

  • Niet: *Oud-Zillion-baas Frank Verstraeten is in Antwerpen veroordeeld tot vier maanden met uitstel wegens het stalken van zijn ex-vriendin, de voormalige Miss België Brigitta Callens.
    Wel: Frank Verstraeten, de voormalige eigenaar van de discotheek Zillion, is veroordeeld wegens stalking.

Naamwoordstijl leidt bijna onvermijdelijk tot lintwormzinnen.

  • In de begroting werd met het oog op energiebesparing één miljoen uitgetrokken voor het aanschaffen van een installatie voor het gedurende het seizoen 's nachts afdekken van het openluchtbad in het gemeentelijk sportpark.

Het kan ook zo:

  • De gemeente trok één miljoen uit voor een installatie waarmee in het seizoen het openluchtbad in het sportpark 's nachts afgedekt kan worden. Zo wil ze energie besparen.