initiaalwoorden

Een initiaalwoord bestaat uit de eerste letters van een woord(groep) en we lezen het letter voor letter. Initiaalwoorden spellen we zonder puntjes. Ingeburgerde initiaalwoorden spellen we met kleine letters.

 • btw
 • gsm
 • lp
 • pc
 • sms
 • tv
 • wc

Een initiaalwoord dat we aan een vreemde taal ontleend hebben, spellen we met hoofdletters als we het nog als vreemd aanvoelen.

 • ADSL
 • ISDN

Initiaalwoorden die naar bedrijven, instellingen, organisaties, instanties, landen en staten en dergelijke verwijzen, spellen we met hoofdletters en zonder puntjes. Als een bedrijf e.d. een eigen spelling hanteert, nemen we die over.

 • EU
 • KUB
 • NMBS
 • RSZ
 • VLM
 • VRT
 • VS

Samenstellingen met initiaalwoorden krijgen een koppelteken.

 • EU-afspraak
 • gsm-gebruik
 • pc-problemen
 • wc-bril

Afleidingen met initiaalwoorden krijgen een apostrof voor het achtervoegsel.

 • sms'en
 • N-VA'er