hr

De afkorting van 'human resources' wordt met kleine letters gespeld.

Samenstelling met 'hr' worden met een streepje gespeld.

  • hr-adviseur
  • hr-dienst
  • hr-manager
  • hr-verantwoordelijke